Potensregning Kvadratrot
Eksponenter og logaritmer Røtter
Fortegnsregler Polynomer
Toleddete uttrykk (Binomer) Faktorisering

Faktorisering av polynomer

Brøk (basis)
Brøk (addisjon og subtraksjon) Brøk (multiplikasjon og divisjon)
Brøk delt på brøk Likninger 1
Likninger 2 Likninger 3
Ligningssystemet  
Måleenheter Sannsynlighetsregning
Prosentregning og rente

Plangeometri

Romgeometri Negative tall
Statistikk Regning med tid
Primtall og delelighet Vinkler og grader

Trigonometri (sin, cos og tan)

Trigonometriske formler
Trekanter

Pythagoras læresetning

Mengdelære Funksjoner
Funksjoner 2 Vektorer
Sjekklisten