Alt innhold på våre websider er opphavsrettbeskyttet. Programmet kan derfor  bare brukes av elever, foreldre og lærere på de skoler som betaler den årlige avgiften for Mattehjelpen.    Abonnerer din skole?
 

Velg vanskelighetsgrad:

Websidens brukere kan velge vanskelighetsgrad i forhold til alder og matematisk forståelse.

Klikk på den type skole du tilhører. Du finner forklaringer og oppgaver i de ulike emnene. Dersom du mestrer ditt eget nivå, kan du forsøke nivået over

Barneskolen Ungdomsskolen

Videregående skolen

Mellomtrinnet  

 

 Grunnkurs

PE01799A.gif (1627 bytes)