Til lærere

Internettprogrammet “Mattehjelpen” brukes av elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Programmet kan benyttes i skolen og privat.

Matematikkprogrammet er delt inn i hovedområder, som igjen er inndelt i avsnitt om hvert emne. Hvert avsnitt presenterer stoffet i forskjellige vanskelighetsgrader. Når et emne er gjennomgått, avsluttes det med en interaktiv prøve, som viser om stoffet er tilfredsstillende innlært. Disse testene egner seg bra ved mappevurdering.

"Mattehjelpen" selges både til private og til skoler. Kjøper en skole adgang til "Mattehjelpen", får samtlige elever og lærere på skolen rett til å bruke programmet.

Elevene har dermed mulighet for også å lære matematikk, når skolen er lukket.

"Mattehjelpen" holder alltid åpent!

Advarsel Mattehjelpen kan ikke fungere med Netscape 4.51 DK, eller eldre versjoner.