Vårt material på webben är upphovsskyddat och bara avsett för elever, föräldrar och lärare i den skola som betalar avgift för webben.  Abonnerar  din skola ?

Välj svårighetsgrad:

Användare av Mattehjälpen kan välja svårighetsgrad utifrån sin ålder och förmåga. 

Välj:

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasieskolan

 

PE01799A.gif (1627 bytes)