Ibland är det lättare att förstå siffror om de visas i diagram. I statistik använder vi diagram för att tolka siffror.