Primtal är ett naturligt tal större än 1 och kan endast divideras med sig själv och talet 1