För att beräkna ytan av något, måste vi först ta reda på två eller flera mått. Det är lättast att arbeta med rektanglar. För de är fyrkantiga ytor och alla hörn är rätvinkliga.