Hur ska Mattehjälpen användas ?


 Till lärarna

Det är viktigt att börja med att visa eleverna hur de själva går in på Mattehjälpen med det lösenord som de får. Det är enklast att lägga in adressen http://www.rasmus.is/  under “Bookmarks” i Netscape eller “Favorites” i Internet explorer. I Internet explorer kan man spara lösenordet, så att man inte behöver skriva in det varje gång.

Vi rekommenderar att skolorna ger adressen och lösenorden till eleverna, så att de kan arbeta överallt där de har tillgång till en dator med internetuppkoppling, även när skolan är stängd. Mattehjälpen är alltid öppen!

 Det är också viktigt att eleverna skriver ut “checklistan”, fyller i alla testresultat och sparar den. Det underlättar för dem att få en överblick över vilka moment de behärskar och vad de behöver träna mera på.  Om lärarna har möjlighet, är det naturligtvis en fördel, om de kan gå igenom de moment som eleverna eventuellt funderar på. 

Det förekommer stora skillnader i skolornas datorutrustning. I välutrustade skolor kan mattelärarna själva bestämma när och hur mycket de använder datorer i undervisningen, men i andra skolor kan det underlätta om mattelärarna samarbetar med t.ex. medialärare och bibliotekspersonal.  Det är ofta trångt om arbetsutrymme runt datorn och miniräknare och kladdpapper är nödvändiga hjälpmedel för den som arbetar med Mattehjälpen. Man bör därför skriva ut testet på papper och arbeta med det på en bekvämare plats, innan man markerar svaren i datorn.

 Lycka till!

 Tomas och Hugo Rasmus