Potensregning Kvadratrod
Eksponenter og logaritmer  
Tegnsætningsregler Polynomier
Toleddede størelser Flerleddede størrelser
Brøker (basis)  Brøker (addition og subtraktion)
Brøker (multiplikation og division)  
Ligninger 1 Ligninger 2 
Ligningssystemet Sandsynlighed
Procentregning Plangeometri
Rumgeometri  
Mål og omsætning Negative tal
Statistik Regning med tid
Primtal og delelighed  
Vinkler og grader Trigonometri ( sin, cos og tan)
Pythagoras Funktioner
Mængdelære Din checklista

Du begynder  med at udskrive din egen checkliste for at kunne følge din udvikling. Vær omhyggelig med at indføre dine resultater i listen efter hver test. Du bør have mindst 80 % korrekte svar i en test, før du kan gå videre.  Du vælger derpå et nyt arbejdsområde. Hvert område er opdelt i først en introduktion med forklaringer, derefter følger illustrerende eksempler og endelig en test.  Er dit testresultat ikke tilfredsstillende, må du forsøge igen, til det lykkes for dig.

For at komme tilbage til denne side klikker du på billedet, der peger mod venstre.
Har et afsnit gul baggrund ved du, at materialet er klart til brug. Materialet i de hvide rubrikker er under udarbejdelse og vil snart være færdiggjort.  For at sikre dig, at du altid får det allernyeste med, bør du downloade dit matematikprogram ( Refresh ) , hver gang, du begynder at regne.

   Print