Fortegn Brøk
Procentregning Måleenheder
Plangeometri Rumgeometri
Koordinatsystemet Ligninger
Tid Sandsynlighed
Negative tal Statistik
Vinkler og grader Slutprøve
Din checkliste  

Du begynder  med at udskrive din egen checkliste for at kunne følge din udvikling. Vær omhyggelig med at indføre dine resultater i listen efter hver test. Du bør have mindst 80 % korrekte svar i en test, før du kan gå videre.  Du vælger derpå et nyt arbejdsområde. Hvert område er opdelt i først en introduktion med forklaringer, derefter følger illustrerende eksempler og endelig en test.  Er dit testresultat ikke tilfredsstillende, må du forsøge igen, til det lykkes for dig.

For at komme tilbage til denne side klikker du på billedet, der peger mod venstre.
Har et afsnit gul baggrund ved du, at materialet er klart til brug. Materialet i de hvide rubrikker er under udarbejdelse og vil snart være færdiggjort.  For at sikre dig, at du altid får det allernyeste med, bør du downloade dit matematikprogram, hver gang, du begynder at regne.