Matematikhjælpen brugsanvisning ?


 Til lærere  

Computerprogrammet “Matematikhjælpen” henvender sig til skoleelever, der ønsker at forbedre deres matematikfærdigheder. Programmet er tilpasset Folkeskolens mellem- og afsluttende trin, men kan også med fordel benyttes af begyndere i gymnasiet. Programmet kan anvendes såvel i skolen som privat.

Matematikprogrammet indeholder elementer af fagets hovedområder, der er inddelt i afsnit om hvert emne. Hvert afsnit præsenterer indholdet i forskellige sværhedsgrader. Når et emne er gennemarbejdet, afsluttes med en interaktiv prøve, der viser om stoffet er tilfredsstillende indlært.

"Matematikhjælpen" sælges såvel til private som til skoler. Køber en skole adgang til "Matematikhjælpen" opnår samtlige elever og lærere på skolen ret til at anvende programmet.

Programmets password kan ganske enkelt udleveres til eleverne, så de kan åbne for programmet og arbejde med "Matematikhjælpen" når som helst og hvor som helst, de har adgang til en computer med netadgang.

Eleverne har hermed mulighed for også at lære matematik, når skolen er lukket.

"Matematikhjælpen" holder altid åbent!

Advarsel Matematikhjælpen kan ikke fungere med Netscape 4.51 DK, eller ældre versioner.