Kolejność działań Ułamki
Procenty Jednostki miary
Obliczanie powierzchni Objętość
Układ współrzędnych Równania
Czas Rachunek prawdopodobieństwa
Liczby ujemne Kąty i stopnie
Statystyka Zaokrąglanie
Test powtórzeniowy Twoja tabelka wyników

Strona jest regularnie wznawiana. Pamiętaj, żeby co jakiś czas naciskać przycisk “reload” (Netscape) albo “refresh” (Explorer) w Twojej przeglądarce internetowej.


Na początku nauki wydrukuj swoją tabelkę wyników, żeby mieć dobry ogląd na to co już zrobiłeś. Za każdym razem jak zrobisz test, to zapisuj wyniki w tej tabelce. Jeśli osiągniesz powyżej 80% poprawnych odpowiedzi na teście, to możesz śmiało przejść do następnego działu.

Następnie wybierz dział, nad którym zamierzasz pracować. Każdy dział składa się z kilku poziomów różnej trudności. Na każdym poziomie znajduje się prezentacja, przykładowe zadania oraz test. Jeśli nie osiągniesz zadowalających wyników na teście, to możesz próbować ponownie aż do skutku. Żeby powrócić na tę stronę, musisz nacisnąć lewym przyciskiem myszki na rysunek strzałki wskazującej na lewo.

 AG00111_.gif (1635 bytes)

Jeśli ramka jest koloru żółtego, to oznacza, że dany materiał jest w przygotowaniu i można na razie obejrzeć przykłady.