© 2000 - 2009  Rasmus ehf  og Jóhann Ísak Pétursson

Wyrażenia algebraiczne

Test nr 3

 


Instrukcja

Przeczytaj uważnie każde polecenie, a następnie zapoznaj się z możliwymi odpowiedziami i zaznacz najbardziej prawdopodobną. Uwaga! W każdym zadaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.


 

1.                             10x + (3x + 4) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A

17

B

13x + 4

C

13x + 7

D

13


2.                           25 - (3x + 15) =

 

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 40 - 3x
B 40 + 3x
C 10 - 3x
D 10x

3.                         (3x + 8) + (5x - 3) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 8x + 5
B 8x + 11
C 8x - 11
D 8x - 5

 

4.                               (4y2 + x) - (3y2 + 2x) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A y2 - x
B y2 + x
C 7y2 - x
D y2 + 3x

 

5.                                 25 - (3x - 4) - (5x + 1) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 30 - 8x
B 30 + 8x
C 22 - 8x
D 28 - 8x

6.                             25 + (3x - 4) - (5x + 1) = 

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 20 - 2x
B 28 - 8x
C 22 - 8x
D 20 + 2x

7.                            2y2 - (3 - 4y2) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A -2y2 - 3
B 6y2 - 3
C 6y2 + 3
D -2y2 + 3

8.                            y2 - (-2 - y2) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 2y2 + 2
B +2
C 2y2 - 2
D
-2

9.                                    y2 + (-2 - y2) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A -2 + 2y2
B -2
C +2
D -2 - 2y2

10.                         10 - (6 - 3x - 2x2) =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 4 - 3x - 3x2
B 16 + 3x + 3x2
C 16 - 3x + 2x2
D 4 + 3x + 2x2

 


 

Procent poprawnych odpowiedzi =

Poprawne odpowiedzi: Twoje odpowiedzi: