2000 - 2009  Rasmus ehf 

Potęgi

Prenta út

Test nr 1

 


Instrukcja

Przeczytaj uważnie każde polecenie, a następnie zapoznaj się z możliwymi odpowiedziami i zaznacz najbardziej prawdopodobną. Uwaga! W każdym zadaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.


 

1.                              Oblicz 23 =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A

16

B

8

C

24

D

6


2.                           Oblicz (-3)3 =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A -27
B -9
C 27
D

9


3.                         Oblicz (0,2)3 =

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 1
B 0,6
C 2,22
D 0,008

 

4.                               Oblicz (15x)2 jeśli X = 4.

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 360
B 240
C 3600
D 120

 

5.                                  Oblicz 15x2 jeśli X = 4.

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 240
B 3600
C 120
D 1000

6.                               Zapisz wyrażenie 6 · 6 · 6 =   jako potęgę liczby 6.

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 62
B 60
C 66
D 63

7.                            Zapisz wyrażenie a a a =   jako potęgę a

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 3a
B a3
C 3
D a2

8.                                Zapisz to wyrażenie jako potęgę: 5x5x5x=

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 20x
B 5x3
C (5x)3
D
125

9.                                     Zapisz jako potęgę:  (-4) · (-4)=

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 16
B -16
C (-4)2
D -42

10.                          Rozwiń wyrażenie: (5x)3

Zaznacz

Możliwe odpowiedzi:

A 5x · 5x· 5x
B 25x
C 5x3
D 15xxx

 

Procent poprawnych odpowiedzi =

Poprawne odpowiedzi: Twoje odpowiedzi: