Rejestracja nowego użytkownika

W celu wykupienia licencji do korzystania z Poradnika matematycznego na www.rasmus.is proszę wypełnić poniższe pola.

Proszę zaznaczyć to pole, jeśli rejestrujesz instytucję (szkołę) =>      
Liczba uczniów

Roczna licencja

W EURO

Osoby prywatne

30 EUR

Szkoły i instytucje

120 EUR

Specjalna oferta rejestracyjna dla polskich szkół wynosi 70 euro za rok 2011

      Dane osoby zamawiającej - Profile information
Imię Nazwisko  - Name
Zawód - Occupation
Strona internetowa- Your website
Informacje o płatniku    -Information about who is to be billed for the subscription
Nazwa instytucji - Institution
Płatniku instytucji - payment  
Ulica - Street address
 Miasto  -Town
Kod pocztowy  - Post number
PESEL / NIP  - Social number
 Państwo  - Country
Telefon służbowy  - Work phone  
E-mail kontaktowy  -  Contact E-mail
Other info we need
Inne ważne informacje

Comments on how did you found this website, and why you wish to register ?

W jaki sposób znalazłeś tę stronę i dlaczego chcesz się zarejestrować?

 Copyright © 2005  [Rasmus ehf]. All rights reserved.
Revised: janúar 23, 2011